Willem Offerhaus
| De Stuurgroep

Willem Offerhaus: “Innovatie is cruciaal om te blijven groeien.”

Smart Industry • 7 oktober, 2020

De volgende stappen van Smart Industry in Nederland. Daar denken vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid over na in de Stuurgroep Smart Industry. In deze serie ontmoeten we de Stuurgroep. Deze keer: Willem Offerhaus, Executive Vice President Executive Relations & Special Projects bij KPN. “Fieldlabs zijn waardevol voor bedrijven die een digitaliseringstraject starten.”

Wat er aan kennis te halen valt

In zijn werk legt Willem Offerhaus de verbinding tussen de kennis van KPN en de digitaliseringsbehoefte bij kennisinstellingen, overheden en gemeentes. “Wat KPN in huis heeft, stellen we daar beschikbaar. Vervolgens werken we mee aan de ontwikkeling.”

“Er zit natuurlijk een heel ecosysteem om gemeentes en andere overheden heen,” vervolgt Willem. “Een belangrijke speler daarin is FME. Van daaruit is de link met de Stuurgroep van Smart Industry ontstaan. Daar werken we graag aan mee. Als je digitalisering echt wilt stimuleren in Nederland, moet je dat samen oppakken. Om ervoor te zorgen dat al die nieuwe technologie er komt, dat bedrijven de kans krijgen om die technologie toe te passen, en dat de economie ermee kan groeien.”

In zijn werk voor Stuurgroep zijn Cybersecurity en Artificial Intelligence kernthema’s voor Willem. Wat ziet hij als belangrijkste uitdaging voor de Stuurgroep, de komende tijd? “Voordat corona er dwars doorheen kwam, zou ik gezegd hebben: de grote uitdaging is om ervoor te zorgen dat bij het volledige mkb bekend wordt wat ze hier aan kennis kunnen halen. Ondernemers kunnen enorm profijt hebben van de Fieldlabs. Daar is nieuwe technologie beschikbaar zodat ermee getest kan worden er nieuwe kennis ontstaat. Dat is nog steeds belangrijk, maar inmiddels is natuurlijk een grotere vraag: hoe zorgen we dat de aandacht voor innovatie er blíjft?”

Aanpassingsvermogen

“Innovatie is cruciaal voor al die bedrijven om te blijven groeien,” benadrukt Willem. “De financiële ondersteuning van het Rijk is van belang, maar nu is ook de sense of urgency essentieel. Je kunt je voorstellen dat veel bedrijven nu van dag tot dag bezig zijn met de vraag: hoe zorg ik dat ik deze situatie overleef? Dan kun je wel zeggen dat innoveren moet, maar eerst en vooral gaat het om het voortbestaan van de onderneming.”

Maar het aanpassingsvermogen van bedrijven is veelbelovend. “Alleen al het feit dat iedereen thuiswerkt. Dat geeft enorm veel flexibiliteit. Nadat er jarenlang over gesproken was, was het nu opeens in een paar dagen geregeld. Dat heeft mensen ook aan het denken gezet, net als het feit dat je niet meer in eindeloze files staat. Inderdaad gaan mensen naar andere scenario’s kijken, andere manieren van bedrijfsvoering. We hopen toch dat we niet terug zullen gaan naar de vorige situatie. Maar daar moet dan wel actief aan worden gewerkt.”

Economische impact

Er actief aan werken betekent ook: nieuwe kennis opdoen. “Opleiding is heel erg belangrijk. Voordat corona kwam, was er al een tekort aan goede mensen. Dat zagen we al langer. In elk nieuw plan is de opleidingscomponent een grote noodzaak. Daarom zie je ook in de Stuurgroep een goede vertegenwoordiging van de kennisinstellingen. Ook veel van de Fieldlabs zitten dicht tegen de universiteiten en hogescholen aan. Dat is essentieel: uiteindelijk moeten mensen met de nieuwe technologie kunnen werken. Daarom moeten deze initiatieven ook blijven groeien. Als je echt de economische impact ervan wil zien, is opschalen belangrijk. Dat betekent bijvoorbeeld dat er gelden moeten komen om de digitalisering te stimuleren, zodat bedrijven kunnen experimenteren.”

“Hoe je het ook wendt of keert, alles zal gedigitaliseerd worden.
Zeker in de maakindustrie”

In de whitepaper ‘Flexibeler, robuuster en slimmer in de post-coronatijd’ wordt aangeraden: digitaliseer waar het kan. Hoe kunnen ondernemers zich daarop oriënteren? “De Fieldlabs bieden een goed startpunt,” zegt Willem. “Zij kunnen ondernemers helpen in het digitaliseringstraject. Het advies om te digitaliseren waar het kan geeft het al aan: hoe je het ook wendt of keert, alles zal gedigitaliseerd worden. Zeker in de maakindustrie. Bij de nieuwe partijen die op de markt komen, is dat al normaal. Voor bestaande partijen betekent dat dat je je moet aanpassen. Het mooie van de Fieldlabs is dat je daar met specialisten kunt uitvinden wat goed werkt.”

Innovatie gaande houden

Is er iets dat Willem verrast heeft sinds het begin van de coronatijd? “Wat me enorm opviel is de flexibiliteit van ondernemers. De innovatiekracht om snel nieuwe dingen neer te zetten. Iedereen is direct in actie gekomen om te kijken of ze op een andere manier hun business aan de gang kunnen houden. Dat is heel positief.”

“Er is natuurlijk veel geld in de economie gestoken. Nu is het zaak om ervoor dat de zorgen dat de innovatieplannen gaande gehouden worden. In de grote landen om ons heen zijn daar gigantische budgetten voor. Soms zijn we in Nederland wel wat zuinig. De markten waarin we opereren zijn natuurlijk internationale markten. Innovatie en kennis zijn beslissend voor onze concurrentiepositie.”

 

Whitepaper_Flexibeler__Robuuster_en_Slimmer_werken_Final
Ben jij klaar voor de toekomst?

Download de Whitepaper Flexibel, Robuuster en Slimmer werken

Download whitepaper
Picture of Smart Industry

Smart Industry

logo

Voor meer informatie, neem contact op met: info@smartindustry.nl