Saskia Bosch
| De Stuurgroep

Saskia Bosch: “De interesse in digitalisering blijft toenemen.”

Smart Industry • 11 november, 2020

De volgende stappen van Smart Industry in Nederland. Daar denken vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid over na in de Stuurgroep Smart Industry. In deze serie ontmoeten we de leden van de Stuurgroep. Deze keer: Saskia Bosch, Clusterdirecteur Publiek bij KVK. “Digitalisering gaat producten en processen veranderen, zodat je onderneming robuuster wordt.”

Een brug slaan

“Mijn cluster houdt zich bezig met stakeholdercontacten. Denk aan ministeries, regionale overheden en brancheorganisaties. Andere segmenten binnen KVK houden zich direct bezig met het ondersteunen van ondernemers,” vertelt Saskia. “Ik ben verantwoordelijk voor het uitvoeren van de wettelijke taak Regiostimulering. En ik zorg voor contacten met landelijke stakeholders waar het gaat om voor KVK belangrijke thema’s, zoals Smart Industry.”

In het verleden werkte Saskia als innovatie-adviseur bij Syntens. “Toen was digitalisering al een belangrijk thema. Syntens is vervolgens gefuseerd met de Kamer van Koophandel. In de nieuwe organisatie ging ik aan de slag als relatiemanager. Zo ontstond de link naar de stakeholders. Vervolgens ben ik gevraagd als directeur.”

“We werden al in 2014 vanuit het Ministerie van EZK gevraagd om mee te denken over Smart Industry. We participeren in het Programmabureau en ik ben dus lid van de Stuurgroep. KVK kan de brug slaan naar het midden- en kleinbedrijf. Het brede mkb is geïnteresseerd in digitalisering, en dat is ook Smart Industry. Wij slaan het wel wat platter dan andere partijen, die bijvoorbeeld ook bezig zijn met Artificial Intelligence. Dat is voor veel mkb’ers nog niet aan de orde. We beantwoorden vragen, zorgen voor relevante content op onze site en houden met enige regelmaat peilingen onder ondernemers. Maar we organiseren jaarlijks ook de MKB Innovatie Top 100 en bieden ondernemers begeleiding om zich verder te ontwikkelen, zoals met NL Groeit, waarbij ondernemers een persoonlijke mentor kunnen krijgen.”

Kansen zien in Smart Industry

“De ondernemer die vanwege de coronatijd juist nu beter naar zijn digitaliseringskansen zou moeten kijken, kan denken: ‘Smart Industry? Dat klinkt ver van mijn bed’. Wij zijn er als KVK om te laten zien: het is niks spannends, het is gewoon goed kijken hoe je bedrijfsprocessen slimmer kunnen. Allerlei vormen van digitalisering kunnen daarbij helpen.”

Daarin speelt de informatie- en adviesfunctie van KVK een grote rol. “Binnen allerlei thema’s informeren en adviseren wij ondernemers over de toekomst. We werken zeer vraaggestuurd, onder andere via ons Ondernemerspanel. We vragen dat panel om ons te helpen bij het bepalen van de thema’s waar we ons als KVK op moeten richten.”

“Nog net voor Corona hebben we een onderzoek naar bekendheid en toepassing van Smart Industry uitgezet. ‘Ken je het, weet je wat het is, wat het voor jouw bedrijf kan betekenen? Een derde van de ondernemers zag kansen in Smart Industry. Vooral ondernemers die er al bekend mee zijn vanuit hun sector. Ik ben er van overtuigd dat dit percentage nu verder is toegenomen.”

“In veel gevallen zijn ondernemers al bezig met Smart Industry, maar noemen het anders

De stem van de ondernemer zijn

“In de Stuurgroep probeer ik vanuit KVK de stem van de kleinere ondernemer te laten horen,” zegt Saskia. “Ik wil ook benadrukken dat digitalisering inderdaad belangrijk is voor ondernemers, maar hen ook voor uitdagingen stelt. Als je een kleine ondernemer bent en je wil je bedrijfsprocessen digitaliseren, dan betekent dat natuurlijk nogal wat. Smart Industry gaat eigenlijk nog een stap verder: dan wil je niet alleen een onderdeel digitaliseren, maar ervoor zorgen dat alles met elkaar communiceert, binnen je onderneming en eventueel ook daarbuiten. Dat is nog ingewikkelder. Ik wil dat bewustzijn benadrukken in de Stuurgroep.”

Als kerntaak van KVK noemt Saskia het vergroten van de bekendheid van Smart Industry bij ondernemers: “Het bereiken van het brede mkb, want wij geloven dat Smart Industry voordelen voor hun bedrijf gaat opleveren.”

Waarschijnlijk zijn veel bedrijven daar al mee bezig, zonder het zo te noemen. “Ik weet vanuit mijn verleden als innovatie-adviseur dat het mkb vaak al initiatieven opzet die een opmaat vormen naar Smart Industry, maar het niet zo noemen. In veel gevallen zijn ze al lang begonnen. Wij moeten het besef creëren: als je er net wat meer tijd en aandacht in stopt, haal je daar al veel voordeel uit.”

Robuuster de toekomst in 

“Ondernemers zijn op dit moment vooral bezig met het overeind houden van hun bedrijf” zegt Saskia. “Velen van hen zullen hun businessmodel moeten aanpassen. Vrijwel altijd speelt digitalisering daarbij een rol. Ik verwacht dan ook dat hun interesse in digitalisering een hoge vlucht gaat nemen. Digitalisering gaat producten en processen veranderen, zodat je onderneming robuuster wordt voor de toekomst.”

Saskia gelooft dat Smart Industry enorme toegevoegde waarde kan hebben. “Juist voor het mkb. We moeten hen helpen de mogelijkheden van digitalisering te ontdekken en door te groeien in Smart Industry. Dat kunnen we heel goed doen in samenwerking met de Hubs die in de verschillende regio’s zitten. We kunnen een gids zijn en tegelijk het Smart Industry-netwerk voeden met de geluiden uit ondernemend Nederland.”

Download gratis whitepaper post corona
Picture of Smart Industry

Smart Industry

logo

Voor meer informatie, neem contact op met: info@smartindustry.nl