Peter Vrancken
| De Stuurgroep

Peter Vrancken: “Smart Industry staat gelijk aan welvaart.”

Smart Industry • 13 januari, 2021

De volgende stappen van Smart Industry in Nederland. Daar denken vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid over na in de Stuurgroep Smart Industry. In deze serie ontmoeten we de Stuurgroep. Deze keer: Peter Vrancken, voorzitter van het College van Bestuur van het Da Vinci College. “Skills-ontwikkeling is een grote uitdaging voor de komende jaren.”

Profijt van innovaties

Sinds 2012 is Peter voorzitter van het College van Bestuur van het Da Vinci College, een ROC in Dordrecht. “Ik was al langer lid van het College van Bestuur. Voor die tijd heb ik onder meer bij het Ministerie van Onderwijs gewerkt. Naast bestuursvoorzitter ben ik onder andere voorzitter van de coöperatie Leerpark, die eigenaar is van de Duurzaamheidsfabriek.

In de Duurzaamheidsfabriek werken het bedrijfsleven en het onderwijs samen op het gebied van leren, werken en innoveren. Dat geeft een stimulans aan een leven lang ontwikkelen. “Smart Industry is daarbinnen een kernbegrip,” vertelt Peter. “Langs die weg ben ik met de Stuurgroep in aanraking gekomen. Mevrouw Dezentjé zocht iemand die zich binnen de Smart Industry-agenda zou richten op skills-ontwikkeling. Daar zou iemand uit het onderwijs het beste bij passen. Vanwege mijn betrokkenheid bij de Duurzaamheidsfabriek werd ik gevraagd. Dat doe ik nu een jaar of drie met plezier.”

Nieuwe kennis en vaardigheden ontwikkelen is inderdaad belangrijk. “Als Nederland profijt wil hebben van alle innovaties, moet je niet in de laboratoria blijven hangen, maar de vertaling naar de werkvloer maken. Mensen die de arbeidsmarkt op komen moeten natuurlijk wel in die toepassingen geschoold zijn, en medewerkers moeten bijgeschoold worden. Anders heb je niets aan die nieuwe toepassingen.”

“Door onderwijs in de Stuurgroep op te nemen, willen we ook een impuls geven aan de belangstelling voor techniek. Daar blijft een enorme behoefte aan mensen.”

De arbeidsmarkt van de toekomst

“De Stuurgroep is er samen verantwoordelijk voor om onze strategie naar de realiteit te vertalen. Er komen natuurlijk uiteenlopende onderwerpen aan de orde in die strategie. Op het gebied van internationalisering, op het gebied van skills, enzovoort. Dan nemen één of twee leden van de Stuurgroep daar het voortouw in en kunnen anderen daar vanuit hun discipline aanvulling op geven. Vanuit de wetenschap, vanuit het bedrijfsleven, vanuit regionale ontwikkeling. Dat moet wel allemaal bij elkaar komen. Daarnaast zijn we allemaal ambassadeur van Smart Industry.”

“Bij het Da Vinci College houden we ons al lange tijd bezig met de vraag hoe de arbeidsmarkt van de toekomst eruit ziet. Daarbij oriënteerden we ons al vroeg op ICT en de toekomst van de maakindustrie, ook vanuit de behoefte van deze regio. Als je dat via de Stuurgroep kunt koppelen aan landelijke ontwikkeling, is dat natuurlijk geweldig.”

Wat zou hij het hoogtepunt noemen van de afgelopen drie jaar in de Stuurgroep? “We hebben veel aandacht besteed aan het neerzetten van de Fieldlabs. Allemaal rondom een specifiek speerpunt van wat Smart Industry is. Daar worden innovatieve krachten gebundeld. Waar het in het begin nog de vraag was hoe je zo’n Fieldlab opstart, is er inmiddels al een netwerk door heel Nederland.

In Zuid-Holland is er ook het SMITZH-programma waarin verschillende Fieldlabs met elkaar samenwerken. Drie jaar is heel kort, als je ziet wat er allemaal moet gebeuren.

Verbreden naar andere sectoren

“Het boeiende van de Smart Industry-agenda is aan de ene kant de vraag: hoe richten we ons op innovaties, wat kunnen we bijvoorbeeld met Artifical Intelligence, en waar doen we dat?” zegt Peter. “En aan de andere kant: hoe kunnen we de skills van de Nederlandse beroepsbevolking laten aansluiten op die ontwikkelingen? Dan gaat ons gezamenlijke concurrerende vermogen omhoog, en daar profiteren we met z'n allen van.”

Wat zijn uitdagingen op de weg daarnaartoe? “Skills-ontwikkeling is een grote uitdaging voor de komende jaren. Ook nadat ze hun diploma hebben gehaald, is het zaak dat mensen uit het beroepsonderwijs mee blijven ontwikkelen. Dan kunnen bedrijven van alle formaten baat hebben bij nieuwe technologie.”

Een andere uitdaging waar we in de Stuurgroep veel over nadenken is het verbreden van de Smart Industry in Nederland. Het komt nu vanuit de techniek, maar je ziet vergelijkbare ontwikkelingen in de zorg, in de logistiek en op andere gebieden. Als de ene sector innoveert, beïnvloedt dat de andere, en omgekeerd. Die verschillende agenda's zullen bij elkaar moeten komen om echt een grote slag te maken. We hebben ook wel Fieldlabs die gerelateerd zijn aan de bouw, dus de verbreding is al in gang. Het is voor de toekomst belangrijk dat dat verder gaat.”

Van ons allemaal

“Er moet aandacht blijven voor Smart Industry. Veel mensen kennen het misschien wel, maar het is makkelijk om veranderingen voor je uit te schuiven. Wat nu fantastisch is, is dat het derde herstelprogramma van het kabinet zich richt op een leven lang ontwikkelen. De Europese Commissie roffelt ook steeds meer op die trom. Ook dat maakt dat we als Nederland moeten blijven aansluiten.”

“Mede daarom zeg ik: deze Stuurgroep moet nog minstens vier jaar verder. Wat de stap naar de werkvloer en de verbreding naar andere sectoren betreft, hebben we echt stappen te zetten.”

Hoe zit het met de stappen die ondernemers momenteel kunnen zetten? In de whitepaper ‘Flexibeler, robuuster en slimmer werken’ wordt gezegd: digitaliseer waar het kan. “Dat is nodig,” bevestigt Peter. “Ondernemers zullen dat beamen, maar velen zitten in overlevingsmodus.

Toch is meebewegen noodzakelijk.” Dat gaat ook over de kennis en vaardigheden van medewerkers. “Ik hoop dat een deel van de middelen die het kabinet beschikbaar stelt voor een leven lang ontwikkelen ook voor dat doel benut worden.”

“Om het in een paar woorden samen te vatten: smart industry is welvaart. Dat moeten we ons in Nederland goed realiseren. Het versterkt onze concurrentiekracht en verbreedt onze arbeidsmarkt. Het is van ons allemaal.”

 

Whitepaper

Flexibeler, robuuster en slimmer werken in de postcoronatijd

Download gratis whitepaper post corona
Picture of Smart Industry

Smart Industry

logo

De inhoud van dit artikel is verzorgd door: www.smartindustry.nl

Voor meer informatie, neem contact op met: info@smartindustry.nl