Operator ondersteuning
| operator ondersteuning

Operator ondersteuning in de praktijk

Smart Industry • 20 december, 2021

Het project Fabriek van de Toekomst (FOKUS) stimuleert de kleine en middelgrote industrie om te innoveren in productietechnologie. In 2021 werden maakbedrijven uit het midden- en kleinbedrijf samengebracht in kennisclusters om zich te verdiepen in operator ondersteuning.

In deze clusters gaan zij samen op zoek naar ervaringen en het in de praktijk inzetten van onder andere digitale werkinstructies, Augmented Reality (AR) en cobots.

Maakbedrijven delen inzichten binnen de FOKUS kennisclusters

Tijdens verschillende bijeenkomsten hebben de maakbedrijven Tobroco, WAAK en Mariasteen hun inzichten gedeeld op het gebied van operator ondersteuning aan andere bedrijven om deze te informeren, inspireren en kennis te delen.

Tobroco

Zo heeft Tobroco in de loop der jaren steeds beter inzicht gekregen in het gebruik van de digitale ondersteuning van hun operators. Ze registreren bijvoorbeeld de productietijd per werkplek direct in het ERP-systeem en is handmatige tijdsregistratie van orders niet meer nodig. Bovendien worden materialen direct afgeboekt als een zone gereed is. Het risico op voorraadverschillen neemt hierdoor sterk af. Bovendien krijgt de logistieke afdeling direct een signaal om materialen bij de productielijn aan te vullen.

WAAK

WAAK heeft veel ervaring met operator ondersteunende technologie in onder andere kabelassemblage. Een maatwerkbedrijf als WAAK loopt tegen meerdere uitdagingen aan. Zo heeft de klant hoge eisen, maar moet er wel opgebokst worden tegen de goedkopere productie in lagelonenlanden. Dit wordt aangepakt door de maatwerkers sterker te maken en door technologie in te zetten. 

Mariasteen

Bij Mariasteen worden verschillende technologieën ingezet om medewerkers te ondersteunen, zoals met cobots voor fysieke ondersteuning en projectietechnologie voor cognitieve ondersteuning.

Zo zijn er inmiddels vier cobots actief op de werkvloer, die met name worden ingezet om te ondersteunen bij moeilijke processen. Worden er maar liefst acht systemen ingezet bij onder andere het assembleren van grote en complexe elektronica. En werd er onderzoek gedaan naar het effect van verschillende manieren van begeleiden (mondeling, papieren instructies en projectie) op de productiviteit, kwaliteit en het welbevinden van de operator. 

Wil je meer weten over deze maakbedrijven, hun initiatieven op het gebied van operator ondersteuning? Je leest dit allemaal op De Fabriek van de Toekomst.

 

Picture of Smart Industry

Smart Industry

logo

De inhoud van dit artikel is verzorgd door: www.smartindustry.nl

Voor meer informatie, neem contact op met: Susanne.vandervelden@smartindustry.nl