OPC-UA Smart Industry
| Open source systemen

Er is geen Smart Industry zonder OPC-UA

Smart Industry • 28 april, 2021

Het is tijd om de volledige productieomgeving te digitaliseren. Hierin ligt een cruciale rol weggelegd voor de OPC-UA-standaard. Waarom? Lees het hier.

Dat digitalisering essentieel is voor maakbedrijven om hun concurrentiepositie te behouden en van waarde te blijven voor hun klanten, mag geen geheim meer zijn. De vraag van de klant is leidend, en daarvoor is een flexibel en papierloos productieproces cruciaal. Voor veel bedrijven betekent dit dat het de hoogste tijd is om (verder) te digitaliseren. Het is niet genoeg om enkele digitale werkstations te draaien: het is tijd om de volledige productieomgeving te digitaliseren. Hierin ligt in onze ogen een cruciale rol weggelegd voor de OPC-UA-standaard. Waarom? Dat antwoord geven we in dit blog.

Van gesloten naar open systemen

Veel bedrijven in de maakindustrie maken gebruik van zogeheten propriety-oplossingen: systemen van specifieke aanbieders. Inmiddels vindt er een verschuiving plaats naar het gebruik van open systemen. Deze verschuiving begint te versnellen. Waarom juist nu?

Dat heeft te maken met twee ontwikkelingen:

  • De ontwikkeling van het Internet of Things (IoT), waardoor het steeds laagdrempeliger wordt om machines intelligent te laten communiceren met hun omgeving. 
  • Het feit dat open systemen nu ook gesteund worden vanuit de IT-industrie. Dit maakt dat deze open systemen steeds betrouwbaarder worden. 

Veel bedrijven stappen over op open systemen, waardoor het hebben van je eigen systeem een barrière opwerpt. OPC-UA wordt gezien als dé standaard in de maakindustrie, maar wat is het precies?

Wat is OPC-UA?

Open Platform Communication - Unified Architecture (OPC-UA) is een standaard voor de communicatie tussen machines (M2M, machine-to-machine) van de OPC Foundation. Deze standaard maakt het mogelijk om verschillende systemen met elkaar te verbinden en informatie te presenteren via dezelfde interface. Het vormt als het ware de backbone van de fabriek. 

Zo wordt het makkelijk om actuele data uit te wisselen in de eigen productieomgeving — en vervolgens in de gehele waardeketen. Dit biedt grote voordelen. Deze data is namelijk essentieel voor aansturing en verbetering van je eigen proces, en wordt ook steeds waardevoller bij het voldoen aan de informatiebehoefte van klanten via een klantportaal. In de nabije toekomst wordt het gebruik van deze data een vereiste om te kunnen bijdragen aan hoge circulariteit.

Kortom, als je de productieomgeving niet digitaliseert, raak je achterop. Het is niet genoeg meer om slechts een deel van het productieproces gedigitaliseerd te hebben. Digitalisering begint met het verzamelen en delen van data in je bedrijf en de OPC-UA-standaard speelt hierin een cruciale rol.

De eerste stap richting OPC-UA

De kans is groot dat je nu denkt: “Ik snap dat ik hier iets mee moet, maar waar begin ik dan?”. In dit whitepaper gaan we dieper in op de OPC-UA-standaard, de toegevoegde waarde ervan, wat de voorwaarden zijn en hoe je de eerste stappen zet richting de OPC-UA standaard. 

Download jouw exemplaar hier en zet de eerste stap naar een versterkte positie dankzij actuele data uit machines.

Cover-Smart Industry Whitepaper Digitaliseer de fabriek foutloze en papierloze productie-1-2
whitepaper

Digitaliseer de fabriek: foutloze en papierloze productie

Download whitepaper
Picture of Smart Industry

Smart Industry

logo

De inhoud van dit artikel is verzorgd door: www.smartindustry.nl

Voor meer informatie, neem contact op met: Susanne.vandervelden@smartindustry.nl