Jeroen Heijs
| De Stuurgroep

Jeroen Heijs: “Wie niet groot is, moet smart zijn.”

Smart Industry • 27 januari, 2021

De volgende stappen van Smart Industry in Nederland. Daar denken vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid over na in de Stuurgroep Smart Industry. In deze serie ontmoeten we de Stuurgroep. Deze keer: Jeroen Heijs, directielid Topsectoren & Industriebeleid bij het Ministerie van Economische Zaken. “De maakindustrie is ontzettend belangrijk voor de Nederlandse concurrentiekracht.”

Zo goed mogelijk vooruit

“Ik ben lid van het directieteam voor Topsectoren & Industriebeleid binnen het Ministerie van Economische Zaken. Mijn aandachtsgebieden zijn de hele maakindustrie, hightechindustrie en zware metaalindustrie,” vertelt Jeroen. “Daarnaast hou ik me bezig met de creatieve industrie, de bouw en met logistiek.”

“Vandaag de dag ben ik zo ongeveer driekwart van de tijd bezig met corona en alles wat erbij is komen kijken. De economie is natuurlijk behoorlijk getroffen. We hebben hard gewerkt aan allerlei ondersteuningsmaatregelen die bedrijven in staat stellen om zo goed mogelijk vooruit te kunnen. In een aantal bedrijfstakken heeft de crisis extra hard toegeslagen omdat die noodgedwongen gesloten bleven, zoals de evenementenindustrie en de horeca. We zijn druk met deze bedrijfstakken in gesprek om te kijken hoe we nieuwe perspectieven kunnen bieden.”

“De link met Smart Industry zit met name in de hightech- en maakindustrie. Het Ministerie van Economische Zaken is één van de founding fathers van het Smart Industry-programma. Vanaf 2014 zijn we daar intensief bij betrokken, samen met FME en de andere partners. Zelf zit ik sinds 2016 in de Stuurgroep, toen ik een collega opvolgde.”

Circulaire economie

Smart Industry raakt aan de kern van het EZK-beleid, zegt Jeroen. “De maakindustrie is ontzettend belangrijk voor de Nederlandse concurrentiekracht. Smart Industry is een programma dat daaraan bijdraagt door te werken aan grotere arbeidsproductiviteit. Slimmer, sneller, efficiënter werken: daar is ons bedrijfsleven bij gebaat.”

“Smart Industry biedt ook goede mogelijkheden voor de verduurzamingsopgave waar we mee te maken hebben. Door productieprocessen digitaal te organiseren, ontstaat er veel beter zicht op het gebruik van grondstoffen en hulpmiddelen zoals energie. Dus het is ook een belangrijk initiatief om de circulaire economie te stimuleren.”

Uitwisseling van ideeën

“De verschillende expertises in de Stuurgroep worden in de volle breedte benut,” zegt Jeroen. “De samenstelling is natuurlijk ook niet toevallig. Diverse hoeken worden goed vertegenwoordigd. Om een voorbeeld te noemen: vanuit de kenniswereld is TNO heel belangrijk, niet alleen om kennis te ontwikkelen maar ook om het te delen met het mkb. InnovationQuarter is representatief voor de regionale ontwikkelingsmaatschappijen. MetaalUnie en FME zijn belangrijk omdat ze een grote achterban vertegenwoordigen, zodat we de uitdagingen van de achterban begrijpen én zodat de achterban weet welke kansen en ontwikkelingen Smart Industry biedt.”

“Daarnaast is het ontzettend belangrijk om ook een ondernemer zoals Herman van Bolhuis in de groep te hebben die niet alleen vanuit het beleid denkt, maar ook vanuit de praktijk weet wat er werkt en wat niet. Dat helpt om het programma zo effectief mogelijk te maken. En dan mag ik het onderwijs natuurlijk niet vergeten. Er is altijd een heel open uitwisseling van ideeën en visies. Zo werkt de Stuurgroep.”

“Smart Industry biedt ook goede mogelijkheden
voor de grote verduurzamingsopgave.”

Internationaal meedoen

Is de ambitie van de Stuurgroep veranderd sinds het coronavirus rondwaart? Niet in de kern, zegt Jeroen. “De noodzaak van het programma is juist onderstreept. Zeker voor mensen die gewend zijn om op kantoor te werken. De afgelopen tijd hebben we natuurlijk aan den lijve ondervonden wat de mogelijkheden van digitalisering zijn. Als deze crisis tien jaar eerder had plaatsgevonden, was de impact groter geweest, omdat al die digitale hulpmiddelen er niet waren.”

“Wat in deze crisis ook naar boven is gekomen, is de kwetsbaarheid van de supply chains. Dat is ook een kernvraag binnen Smart Industry: hoe kun je je aan- en afvoerlijnen zodanig inrichten dat de kwetsbaarheden minder worden en de efficiency groter? Het belang daarvan is in deze crisis erg scherp naar voren gekomen. Dat maakt het extra urgent.”

“Maar de onderliggende reden is veel breder, zeker voor de Nederlandse maakindustrie: als je internationaal mee wil blijven doen, moet je smarter worden. Ik zeg weleens, zeker als het over het mkb gaat: wie niet groot is, moet smart zijn. We hebben geen grote binnenlandse markt, zoals Duitsland en Frankrijk. Om goed de competitie aan te kunnen gaan, moet je je slim organiseren.”

Op naar het tienvoud

Daarom: Smart Industry. Jeroen kijkt met tevredenheid naar het werk van de afgelopen jaren. “Er is een enorm indrukwekkende infrastructuur opgezet. Er zijn 45 Fieldlabs gerealiseerd, verspreid door het land. Er zijn vijf Smart Industry Hubs opgezet die de communicatiefunctie en overdrachtsfunctie zullen vervullen.”

En nu? “Wat een belangrijke uitdaging is, is om de doelgroep beter te bereiken. Er zijn al zes- à zevenhonderd bedrijven actief in die Fieldlabs. Dat is geweldig, dat zijn de voorlopers. Nu willen we graag naar het tienvoud daarvan.”

“Wat ik belangrijk vind aan Smart Industry, is dat het echt een publiek-privaat programma is. Het is niet alleen de overheid die zegt wat er moet gebeuren: het is een intensieve samenwerking met bedrijven, werkgeversorganisaties, onderwijsinstellingen. Daar zie ik ook het succes van het programma. Bedrijven die willen digitaliseren, raad ik aan om daar de vruchten van te plukken. Waar je moet beginnen? Dat hangt ervan af. Er zijn meerdere manieren om aan de slag te gaan.”

 

Whitepaper

Flexibeler, robuuster en slimmer werken in de postcoronatijd

Download gratis whitepaper post corona
Picture of Smart Industry

Smart Industry

logo

De inhoud van dit artikel is verzorgd door: www.smartindustry.nl

Voor meer informatie, neem contact op met: info@smartindustry.nl