Omgaan met hoge energiekosten en materiaal schaarste
| Sociale, technische en duurzame innovatie Continuïteit van mijn bedrijf

Hoe omgaan met hoge energiekosten en materiaalschaarste?

Smart Industry • 2 november, 2022

De maakindustrie kampt wereldwijd met grote uitdagingen. De grootste discussie van dit moment is ‘hoe houd ik mijn productie draaiende met de huidige energiekosten?’ Er is geen productiebedrijf die zich hier niet mee bezig houdt. Maar ook de zorgen over materiaal schaarste zijn er niet minder om geworden.

Wij zijn voor dit blog op zoek gegaan naar ideeën, mogelijkheden en voorbeelden hoe je als productiebedrijf digitale technologie kan inzetten om in te spelen op de huidige problematiek rondom energiekosten en materiaalschaarste.

Krijg inzicht in het energieverbruik

Om energie te kunnen besparen, moet het energieverbruik allereerst inzichtelijk zijn: door middel van digitale technologie kan je de prestaties en efficiëntie van energie in fabrieken, afzonderlijke machines en van verschillende bedrijfstakken monitoren.

De meeste fabrikanten zijn al in het bezit van een energiemonitoringsysteem, maar zetten deze nog niet optimaal in. Om duurzamer en dus energiezuiniger te kunnen produceren, is het noodzakelijk om een totaalinzicht in de data te hebben die het systeem levert en hier ook een zorgvuldige data-analyse op uit te voeren.

energie monitorenZo adviseerde Kristof Jacobs van Schneider Electric in een eerder interview op mechatronicamachinebouw.nl, bedrijven die duurzaamheid en energiemonitoring serieus nemen, om één grote database op te tuigen waarin alle data komt te staan. ‘En dan bedoel ik ook alle data. Niet alleen verbruik, maar ook kwaliteit, onderhoud, productie, engineering en financiën. Echt alles, zodat ook de context duidelijk wordt.’ Aldus Jacobs.

Praktijkvoorbeeld - terugbrengen energieverbruik met frequentieregelaars

Jindal Films, producent van kunststofolie heeft haar energieverbruik flink naar beneden weten te brengen met behulp van frequentieregelaars. 

Het toepassen van frequentieregelaars lijkt een 'open deur', toch waren de implementatiepartners budé en Schneider Electric blij verrast met het energetische resultaat hiervan. In de gehele transitie wordt snel gegrepen naar nieuwe energiezuinige motoren. Het implementeren van een frequentiesturing op de bestaande oude motoren kan eveneens een aanzienlijke besparing realiseren. Een milieuvriendelijke, duurzame en kostenbesparende oplossing. Het onderzoeken waard!

frequentieregelaar voor energiebesparing

Investeren in duurzame machines

Wanneer je inzicht hebt in de energiestromen die je voor jouw productie gebruikt, kan je gaan bepalen hoe je duurzamer kan produceren. Welke machines kunnen worden aangepast en welke moeten vervangen worden om te kunnen verduurzamen.  Wat zijn de aanpassings- of vervangingskosten en welke besparingen levert het in het energieverbruik op?

Want wanneer een bedrijf investeert in duurzame machines, inkoop en processen, ontstaat er als vanzelf een efficiëntere werkwijze en zal het verbruik van machines en grondstoffen dalen. Hierdoor dalen de kosten mee en zal de productiviteit stijgen waardoor de winstmarges hoger worden.

Kopie van Kopie van smart industry 800 x 600 (800 x 500 px) (10)Kijk verder dan alleen het productieproces

Maak het totale energieverbruik efficiënter. Zet digitale technologie in om apparaten, verlichting en verwarming automatisch in- en uit te schakelen wanneer dat nodig is. Ook helpt het om apparatuur te identificeren die meer energie verbruikt dan verwacht en het zoek uit waarom. En blijf het energieverbruik doorlopend monitoren. Het geeft je de gegevens en instrumenten om efficiënter met energieverbruik om te gaan.

Al direct wanneer jouw energiemonitoringssysteem operationeel is, kan je resultaten meten. Je krijgt direct aanbevelingen vanuit het systeem waarmee je kan gaan optimaliseren. En met ingebouwde machine learning (automated analytics), krijg je automatisch een seintje als er iets niet goed is.

Praktijkvoorbeeld - Cool Industries, Pathema en Ericsson: Slim beheer van koeltorens en waterbehandelingsinstallaties.

Cool Industries, Pathema en Ericsson zijn op initiatief van Midpoint Brabant/Gate2 een samenwerking aangegaan. Doel hiervan is om aan te tonen dat de duurzame waterbehandelingsinstallaties van Pathema in combinatie met gesloten koeltorens en verdampingscondensors van Cool Industries de nieuwe standaard kunnen worden voor de industrie. Lees artikel hieronder:

koeltorens en waterbehandeling installaties nieuwe standaard

Stap over naar hernieuwbare energie en decentrale energieopslag

Naarmate hernieuwbare energiebronnen fossiele brandstoffen vervangen, verschuift de productie en opslag van energie steeds verder van centraal naar decentraal. Naast de grote energieproducenten komen er ook steeds meer bedrijven die hun eigen energie opwekken en aan het net terug verkopen. Digitale technologieën zijn essentieel om de volgende generatie van slimme (decentrale) netwerken te creëren en om de integratie van het beheer van zonnepanelen, het opladen van elektrische voertuigen en verwarming in onze huizen, fabrieken en werkplekken te ondersteunen.

Van energiebesparing naar omgaan met grondstoftekorten

Met de ontwikkeling van nieuwe technologieën worden er binnen de maakindustrie nu al stevige stappen gezet naar een duurzame economie. Gasgestookte productiesystemen worden vervangen door warmtepompen, fossiele brandstoffen worden vervangen door elektriciteit en CO2 wordt opgevangen en vervolgens hergebruikt.

Naast vermindering in fossiele energiebronnen is er nog een belangrijk speerpunt aan te dragen bij de vermindering van CO2: het efficiënt gebruiken van grondstoffen. Want wanneer je een productiebedrijf hebt, heb je ongetwijfeld te maken met het huidige tekort aan grondstoffen. De pandemie, de oorlog in Oekraïne en de klimaatcrisis zorgen er allemaal voor dat grondstoffen en halffabricaten steeds duurder worden en lastiger te verkrijgen zijn.

Kopie van Kopie van smart industry 800 x 600 (800 x 500 px) (12)Hoe zorg jij ervoor dat je als maakbedrijf toch nog kunt leveren aan je klanten? En hoe ga je om met het prijsverschil? Kortom: hoe ga je om met het tekort aan grondstoffen?

Binnen de maakindustrie liggen de kansen vooral bij het hoogwaardig recyclen, het optimaliseren van gebruik van grondstoffen en het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsmodellen. Deze kansen zijn verdeeld over het 4R-framework; Reduce, Reuse, Recycle en Recover. Vier componenten waarmee de industrie aan de slag kan om zo duurzaam mogelijk te produceren. Innovatieve technieken en vergaande digitalisering leiden dan naar een optimaal productieproces.

Duurzaam ondernemen

Bij duurzaam ondernemen, of tegenwoordig ook wel circulair ondernemen genoemd, draait het om slim omgaan met materialen en deze zo lang mogelijk een nuttige rol te laten vervullen. Hierdoor heb je minder nieuwe materialen nodig en worden zo de kosten verlaagd. De uitdaging is om zoveel mogelijk materiaal op heet hoogst mogelijke kwaliteitsniveau te houden.

Het terugnemen van je producten kan hier een vorm voor zijn, bijvoorbeeld door deze op te knappen en weer als nieuw of refurbished product in de markt te zetten. Of de nog goede onderdelen te hergebruiken. Ook deze voorbeelden gebeuren in sommige sectoren al heel lang, denk aan onze auto-industrie en garages. Als je als maakbedrijf jouw producten zelf weer inneemt, kun je hiermee kosten verlagen.

Praktijkvoorbeeld - Leadax, pionier op gebied van circulaire bouwmaterialen

Leadax produceert circulaire bouwmaterialen door plastic afval te hergebruiken. Een van de ambities is om zoveel mogelijk plastic afval lokaal te gaan hergebruiken. Een volgende stap binnen het circulair ondernemen is, volgens Bob Oostelbos - CCO van Leadax - om internationaal productielocaties te openen zodat wereldwijd de folie uit veiligheidsglas lokaal verwerkt kan worden. De hoeveelheden transportbewegingen worden zo gereduceerd, waardoor Leadax de wens naar een totale circulaire kringloop bijna sluitend krijgt.

lokaal afval gebruiken voor een waterdichte wereld

Circulair produceren betekent ook dat je bepaalde bedrijfsrisico’s beperkt. Wanneer je grondstoffen hergebruikt, ben je minder afhankelijk van prijsfluctuaties in de markt. Bovendien komt er steeds meer regelgeving die het noodzakelijk maakt anders te gaan denken over wat er gebeurt aan het einde van de levensduur van producten. Denk aan het ‘recht op reparatie’, waardoor jouw producten eigenlijk niet langer een ‘black box’ mogen zijn en het stukgaan van een klein onderdeel het verlies van het hele apparaat betekent.

Wil je meer weten over duurzaam ondernemen en hoe jij hiermee aan de slag kan? Wij schreven hier eerder al een blog over vol met tips, adviezen en begeleidings- en financieringsmogelijkheden. Lees hier het blog: Duurzaam ondernemen in de maakindustrie

GrondstoffenscannerMaak van circulariteit een strategische pijler

De maatschappij verwacht steeds meer van maakbedrijven dat ze een belangrijke bijdrage leveren aan het beperken van de klimaatschade. Door van circulariteit een strategische pijler te maken en steeds duurzamer te werken, zorg je als maakbedrijf voor een groenere wereld. Door het goede te doen, investeer je niet alleen in een goede reputatie, maar ook in de omgeving waarin je bedrijf werkzaam is. Kortom, circulariteit helpt je om als maakbedrijf relevant te blijven en te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen, eisen en verwachtingen. Zo beschreef Schneider Electric onlangs in haar blog Wat we met digitale technologie kunnen doen om klimaatverandering te stoppen over verschillende mogelijkheden waarop digitale technologie uitstoot kan reduceren en andere ideeën over hoe klimaatverandering kan worden gestopt.

Energie besparen met motorsystemen
Live event - 24 november

Energiebesparing met Motorsystemen - Tata Steel en Equinix presenteren energiebesparingsprojecten

Meer informatie en aanmelden
Picture of Smart Industry

Smart Industry

logo

De inhoud van dit artikel is verzorgd door: www.smartindustry.nl

Voor meer informatie, neem contact op met: info@smartindustry.nl