Fried Kaanen
| De Stuurgroep

Fried Kaanen: “Innoveren doe je stap voor stap.”

Smart Industry • 24 februari, 2021

De volgende stappen van Smart Industry in Nederland. Daar denken vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid over na in de Stuurgroep Smart Industry. In deze serie ontmoeten we de Stuurgroep. Deze keer: Fried Kaanen, ondernemer en daarnaast voorzitter van de Koninklijke Metaalunie. “Ondernemers weten uit eerdere crises: als je eruit wil komen, zul je ergens moeten vernieuwen.”

Altijd blijven aanpassen

“Metaalunie stelt altijd een bestuur samen uit haar leden. Sinds 6 jaar ben ik landelijk voorzitter.

Dat kan ik combineren met mijn bedrijf. We zitten in een niche die we internationaal bedienen. Vroeger moest ik veel op reis, maar tegenwoordig hoeft dat niet meer.”

Wat Fried drijft als ondernemer, is een thema dat nu bijzonder actueel is. “Innovatie als overlevingsstrategie, daar heb ik mij altijd veel mee beziggehouden. Blijven vernieuwen om als bedrijf je bestaansrecht in stand te houden. Dan bedoel ik vernieuwen op allerlei gebieden, maar met name op het gebied van procesinnovatie.”

“Veel industrie heeft zich verplaatst. Maar een mkb-bedrijf kan niet zomaar naar het buitenland. En als je wil overleven, moet je je aanpassen. Omdat ik daarmee bezig ben, ben ik een goede vertegenwoordiger van ons ledenbestand.”

Daarmee past Fried ook goed in de Stuurgroep. Hoe is hij daarin terechtgekomen? “Zes jaar geleden werd ik door Ineke Dezentjé Hamming benaderd met de vraag of ik kon meedenken over Smart Industry, specifiek met een blik op het mkb. Toen was net het eerste rapport over Smart Industry verschenen. Ik las het, kwam bij haar terug en zei: het mkb kan inderdaad niet achterblijven.”

Korte horizon

“Het mooie van de Stuurgroep vind ik het multidisciplinaire karakter,” zegt Fried. “Verschillende invalshoeken komen bij elkaar: het landelijk beleid, de wetenschap, verschillende gebieden in de maakindustrie. We delen een sterk gevoel dat de maakindustrie – als ik die zo breed mag benoemen – onmiskenbaar een fundament is voor de BV Nederland.”

“Digitalisering helpt je om je voortbestaan te garanderen.”

ICT op zich is niet genoeg

Hoe ziet Fried de effecten van de coronatijd op de industrie? “De enquêtes van FME en Metaalunie geven aan dat met name in het derde en vierde kwartaal van dit jaar de grote neergang komt. Je leest in de krant over de nodige bedrijven die zeggen dat ze ondanks de maatregelen toch mensen moeten ontslaan. Gemiddeld zal het zomaar zo zijn dat de gemiddelde bedrijfsactiviteiten voor de industrie zo’n 20% lager liggen.”

Is dit dan juist het moment om op te veren en te innoveren? “Ik heb nog te weinig signalen dat bedrijven zeggen: dit is een mooi moment om anticyclisch te gaan investeren. Maar die ondernemers weten ook van eerdere crises: als je eruit wil komen, zul je ergens moeten vernieuwen. Om meerdere redenen. Bijvoorbeeld om nieuwe klanten voor je te winnen.”

“Je kan zeggen: als ik wil overleven, moet ik nog eens kritisch naar mijn bedrijfsprocessen kijken, zodat ik in ieder geval weet dat ik aan kostprijsbeheersing doe. We hebben allang gezien dat ICT daar een belangrijke rol in speelt. Dat geven ook alle rapporten aan. Daar moet je op inzetten. Vandaar ook de programma’s van Smart Industry.”

Maar dat is niet alles. “Je moet de menselijke component ook goed hebben staan. Je kunt mij de mooiste smartphone geven – als ik niet weet hoe ik hem moet bedienen, heb ik er niks aan. ICT op zichzelf is niet genoeg, het is ook de organisatie. Wie doet wat? Welke skills heb je daarvoor nodig?

Wij proberen bedrijven, groot en klein, op meerdere manieren te stimuleren.”

Stap voor stap verder

“Zo hebben we diverse programma’s lopen. Die brengen we naar de verschillende regio’s,” vertelt Fried. “Er is natuurlijk meer dan de Randstad, het moet ook in Terneuzen en Delfzijl gebeuren. Om ervoor te zorgen dat bedrijven daar echt aan de slag kunnen met vernieuwing. Zo zijn de hubs ontstaan.”

“De rode draad door ons werk is digitalisering, in de breedste zin van het woord. Ik weet dat dat je helpt om de nodige efficiency-slag te maken, zodat je je voortbestaan garandeert. Waar je begint? Dat hangt van de situatie af, maar je begint met een paar speerpunten. Niet te groot, maar tastbaar. Wat ik altijd toets binnen de Stuurgroep, is haalbaarheid. Daar hamer ik op. De collega’s die verder in de toekomst kijken, zien dingen die ik nog niet begrijp. Net zoals ik een half jaar geleden nog niet van Teams had gehoord.”

“Het is verstandig om een innovatie ook multidisciplinair aan te pakken. Zet bijvoorbeeld ook in op duurzaamheid. Eigenlijk weten we al zo’n halve eeuw dat we met duurzaamheid aan de slag moeten. Ook daarin zie je dat de ambities behapbaar moeten zijn. Anders krijg je afhakers. Het plafond moet elke keer een etage omhoog worden getild. Je gaat stap voor stap verder. Dat is met innovatie net zo.”

 

Whitepaper

Flexibeler, robuuster en slimmer werken in de postcoronatijd

Download gratis whitepaper post corona

Smart Industry

logo

De inhoud van dit artikel is verzorgd door: www.smartindustry.nl

Voor meer informatie, neem contact op met: info@smartindustry.nl