| Innovatie

Hoe de Digiscan de maakindustrie helpt om productieprocessen te automatiseren

Jan Pons • 23 augustus, 2021

Ondanks dat er in de afgelopen jaren in de maakindustrie geautomatiseerd en gedigitaliseerd is, wordt er in veel bedrijven nog met papieren werkbonnen in de productie gewerkt. Vaak is dat historisch gegroeid en is de stap naar een gedigitaliseerd productieproces lastig te zetten.

De overstap van papier naar digitaal is voor maakbedrijven vaak nog moeilijk, want digitalisering vraagt om zowel oude als nieuwe proceskennis en kennis van digitale systemen maar vooral ook een andere manier van werken. In veel maakbedrijven is de werkdruk hoog en ontbreekt het aan kennis, tijd en prioriteit om de digitalisering in alle processtappen in te voeren. De druk van klanten en leveranciers nemen langzaam toe om een echter inzicht te krijgen in levertijden en forecasts en ook dat vraagt om verdere automatisering van de primaire bedrijfsprocessen.

Digiscan

Om hier iets aan te doen heeft SMITZH  in 2019 de handen ineen geslagen met Hogeschool Rotterdam. Samen hebben zij het onderzoeksproject Digiscan opgezet. Binnen dit project wordt er samen met bedrijven onderzoek gedaan naar digitaliseringskansen voor hun onderneming. Dat gebeurt aan de hand van een vragenlijst die bedrijven samen met de interviewer invullen. Na afloop wordt voor hen duidelijk welke onderdelen in hun bedrijfsvoering ze kunnen automatiseren. In veel gevallen kan de implementatie of optimalisatie van een Enterprise Resource Planning (ERP) al voor verschillende operationele werkzaamheden binnen het productieproces worden doorgevoerd.

Ondanks dat het onderzoeksproject Digiscan nog tot halverwege volgend jaar (2022) loopt, werpt het nu al zijn vruchten af. De tussentijdse resultaten laten zien dat er heel veel te winnen is op het gebied van automatisering. Van de 23 maakbedrijven die tot nu toe hebben meegedaan vindt het merendeel het lastig om hun productieproces te automatiseren. Vaak hebben ze wel al andere onderdelen in hun bedrijfsvoering gedigitaliseerd. Denk aan offertes, orders, financiën enzovoort. Juist het automatiseren van het productieproces kan bedrijven veel opleveren, want zo kunnen levertijden, productiekosten en voorraadbeheer veel beter beheerd worden. 

shutterstock_702095194-1

“Verrassend of niet, uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat veel van de MKB bedrijven in de Zuid-Hollandse maakindustrie nog niet alle interne bedrijfsprocessen geautomatiseerd hebben. Dat is wel een voorwaarde om vervolgstappen te zetten naar digitalisering van het gehele productieproces” aldus Jan Pons (onderzoeker en projectleider DigiScan). 

Plan van aanpak

Nadat voor bedrijven helder is geworden wat de digitaliseringskansen voor hun bedrijf zijn gaat SMITZH samen met hen en het Kenniscentrum Business Innovation van de Hogeschool Rotterdam aan de slag om de automatisering in hun bedrijf toe te passen. Op basis van de resultaten uit de DigiScan gaan ze met de MKB- ondernemer in gesprek over de hele bedrijfsvoering. Voor de digitaliseringskansen en knelpunten die daaruit komen kunnen MKB ondernemers contact leggen met andere partners binnen SMITZH, bijvoorbeeld met behulp van fieldlabs. 

Naast het afnemen van de Digiscan ondersteunt SMITZH  bedrijven ook met workshops en masterclasses. Ontdek in deze 3 webinars wat ERP voor je kan betekenen. Of neem op 16 september as. deel aan de ERP masterclass: grip op de zaak m.b.v. rapportages. Tijdens deze bijeenkomsten leren MKB-ondernemers in de maakindustrie hoe ze een actieplan kunnen maken. Met behulp van dit plan kunnen de MKB-ondernemers vervolgens aan de slag om de digitaliseringsslag stap voor stap in hun bedrijf door te voeren. Hierdoor kunnen ze hun aanbod beter op de wensen van hun klanten afstemmen én de vragen van klanten beter beheersen. 

Vouchers

Daarnaast biedt SMITZH verschillende soorten vouchers aan voor maakbedrijven in Zuid-Holland. Maakbedrijven die een inventarisatie van kansen voor digitalisering of de haalbaarheid van een investering in Smart Manufacturing technologie willen laten onderzoeken. Eén van die vouchers is de inventarisatie voucher. Deze voucher heeft een waarde van maximaal € 5000 inclusief BTW en biedt de mogelijkheid om onder leiding van een expert een workshop te volgen om de kansen voor Smart Manufacturing of digitalisering te beoordelen. De haalbaarheidsvoucher dekt 50% van de kosten tot een maximum van €10.000 inclusief BTW voor een haalbaarheidsonderzoek door één van de fieldlabs voor een toepassing van Smart Manufacturing.

Meer weten?

Bedrijven die de (gratis) Digiscan willen laten uitvoeren binnen hun organisatie, zijn van harte welkom deel te nemen. Voor meer informatie neem contact op met onderzoeker en projectleider DigiScan Jan Pons of bezoek de projectpagina van de Digiscan

Cover-Whitepaper Doelgericht digitaliseren-1
Whitepaper doelgericht digitaliseren

Hoe neem je Smart Industry op in je bedrijfsstrategie? Ontdek hoe je een slimme waardeketen realiseert met Smart Industry in je bedrijfsstrategie.

Download whitepaper

Jan Pons

logo

Smart Manufacturing Industriële toepassing in Zuid-Holland www.smitzh.nl