De voordelen van voorspelbaar onderhoud

Smart Industry Hub Noord-west • 25 oktober, 2021

De maakindustrie verandert in rap tempo. Nieuwe productietechnologieën en de verdere integratie van ICT in het hele proces van ontwerpen, fabriceren en distribueren bieden ook kansen voor een effectievere vorm van onderhoud. Een aanpak waarmee faalgedrag slijtage voorspelbaar wordt en onderhoud ‘just in time ‘plaatsvindt. Door sensortechnologie en data analytics wordt onderhoud slimmer, duurzamer en efficiënter en wordt installatiedata sturend voor productie. Hier is nog veel voordeel te behalen. Nog maar 3% van de sensordata in de industrie wordt gebruikt voor onderhoudsdoeleinden. In het Fieldlab Smart Maintenance Techport werken partners samen aan 100% voorspelbaar onderhoud van installaties in de maak- en procesindustrie.

Waarom Smart Maintenance?
Steeds meer bedrijven realiseren zich dat het toepassen van voorspellend slim onderhoud niet iets is wat alleen gedaan kan worden en zien het belang van de juiste partners om dit doel te bereiken. In het Fieldlab wordt getoond dat Smart Maintenance meer is dan een hype en komen producenten, toeleveranciers en onderwijs- en kennisinstellingen door nauwe samenwerking en kennisdeling tot nieuwe oplossingen, toepassingen en onderhoudsmodellen.

De voordelen van Smart Maintenance

  • lagere onderhoudskosten;
  • minder onverwachte stilststand dus hogere leverbetrouwbaarheid;
  • hogere productkwaliteit;
  • betere veiligheid;
  • meer efficiëntie van de werknemers;
  • een lager energieverbruik wat resulteert in lagere kosten en is beter voor het milieu.
Naast deze voordelen zit de echte toegevoegde waarde van slim onderhoud in de integratie in het hele productieproces. Met onder druk staande onderhoudsbudgetten en de groeiende personeelstekorten is inzetten op Smart Maintenance dan ook een slimme zet die bijdraagt aan een betere productie, kwaliteit en concurrentiepositie.
Foto Fieldlab Smart Maintenance
Case study

Hoe BSE Ymond een win-winsituatie creëert met data voor slimmer onderhoud

Download case study
Picture of Smart Industry Hub Noord-west

Smart Industry Hub Noord-west

logo

Dit artikel is verzorgd door Smart Industry Noordwest: www.smartindustrynoordwest.nl

Heeft u vragen? Neem dan contact op via: info@smartindustrynoordwest.nl