Inclusieve technologie

De mogelijkheden van inclusief ondernemen

Smart Industry Hub Noord-west • 22 september, 2021

Peter Hobbelen, directeur van Confed Group, staat aan het roer van een sociale onderneming waar het mixed people concept wordt toegepast. Naast het reguliere personeel neemt Hobbelen medewerkers aan met een achterstand tot de arbeidsmarkt. In de vestiging in Dordrecht heeft 70% van de medewerkers een arbeidsgerichte beperking en in Amersfoort 30%. De beperking kan zich lichamelijk, verstandelijk of psychisch uiten. Hobbelen werkte een groot deel van zijn loopbaan bij sociale ondernemingen en besloot zijn concept over het elektronicabedrijf Confed uit te rollen. Hier worden printplaten en bedradingssystemen ontwikkeld en geproduceerd en vindt tevens de samenbouw en eindassemblage plaats van diverse systemen zoals verkeersregelaars en melkrobots. De mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt werken hier overwegend in het magazijn of doen productiewerk. Hobbelen gelooft in een inclusieve samenleving en vindt dat een bedrijf een afspiegeling zou moeten zijn van de samenleving.

De directeur van Confed vertelt over zijn missie: “Ik wil aantonen dat je een netwerk van sociale ondernemingen kunt opzetten in de maakindustrie met een diversiteit aan hoogwaardige producten, waarbij je laat zien dat dit met mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt mogelijk is en dat inclusief ondernemen wel degelijk rendabel is. Er staan één miljoen mensen in Nederland aan de kant die voor een groot deel wel willen werken, maar hier niet in de gelegenheid voor worden gesteld omdat werkgevers hier niet aan willen. Deze groep mensen is echter wel extreem gemotiveerd en productief en ik wil dan ook graag het tegendeel bewijzen.”

Meer dan cijfertjes
Hobbelen legt het belang van het luisteren naar je medewerkers en de inzet op mensontwikkeling uit: “We moeten gefocust zijn op onze output, maar tegelijkertijd moeten we het samen doen. Als je niet luistert naar je omgeving, dan draai je jaren onderbezet omdat het kostprijs technisch net niet uitkomt om er extra mensen bij te zetten. Laat er overigens geen misverstand over zijn dat wij hier vrijdagmiddag wel alle spullen de deur uit moeten hebben. Maandagochtend staat hier namelijk een vrachtwagen om richting Slowakije te rijden. We willen meervoudig rendement realiseren, financieel rendement maar ook inzetten op mensontwikkeling. Als je die instelling hebt, dan merk je dit in de sfeer van het bedrijf en wordt dit snel opgepakt en overgenomen.”

Samenwerking met Inclusive Fieldlab Amfors
In het Inclusive Fieldlab Amfors in Amersfoort, een van de 45 Smart Industry Fieldlabs, worden nieuwe technologieën en sociale innovaties ontwikkeld en toegepast die bijdragen aan een betere aansluiting tot de reguliere arbeidsmarkt voor mensen die hier een afstand tot hebben. In het verleden werkten het Fieldlab en Confed al samen bij het ontwikkelen van leer- en hulpmiddelen die technologisch georiënteerd zijn voor ondersteuning op de werkplek. “We willen onderzoeken of we niet opnieuw een gezamenlijk project kunnen oppakken, mogelijkerwijs in de logistiek waar we iets willen gaan doen met Google Glasses waar medewerkers via een bril instructies krijgen. Daarnaast gaat het ook om meervoudige technieken op de werkplek voor seriematige productie. De eerste gesprekken zijn gevoerd en ik sluit niet uit dat deze samenwerking de komende jaren wordt uitgebouwd”, aldus Hobbelen. Hij voorziet dat het inwerken van nieuwe medewerkers met een achterstand op de arbeidsmarkt energie en tijd kost en dat je je kunt laten ondersteunen door dergelijke hulpmiddelen: “Ik wil uiteindelijk mijn mensen gaan ontwikkelen. Er is nu een groep die alleen zakjes plakt en doosjes vouwt. Als we daar met nieuwe technologieën mensen op een ander niveau kunnen brengen, dan kunnen de mensen die nu op dat niveau zitten ook weer een niveau hoger gaan werken. Het werkt als een sneeuwbal- of domino-effect.”

shutterstock_1671088150
Webinar

Ben je geïnspireerd geraakt en wil je weten hoe je inclusieve technologie binnen jouw bedrijf toepast?

Bekijk het webinar
Picture of Smart Industry Hub Noord-west

Smart Industry Hub Noord-west

logo

Dit artikel is verzorgd door Smart Industry Noordwest www.smartindustrynoordwest.nl

Neem voor meer informatie contact op met info@smartindustrynoordwest.nl