bedrijfscontinuiteit waarborgen
| Continuïteit van mijn bedrijf

Hoe waarborg je de bedrijfscontinuïteit in het digitale tijdperk?

Smart Industry • 1 april, 2021

In de digitale tranformatie van de maakindustrie ontkom je niet aan de veranderende verwachtingen. In dit blog antwoord op de vraag: hoe waarborg je de bedrijfscontinuïteit in het digitale tijdperk?

Nieuwe technologieën veranderen de wereld in een razend tempo, en dat is de maakindustrie natuurlijk niet ontgaan. In het huidige digitale tijdperk ontkom je niet meer aan een digitale transformatie. Zeker ook omdat de verwachtingen van klanten en eindgebruikers mee veranderen. De (digitale) ervaringen die ze opdoen bij het ene bedrijf — privé of zakelijk — verlangen ze nu ook van jouw organisatie. Hoe voldoe je aan deze wensen? Of met andere woorden: hoe waarborg je de bedrijfscontinuïteit van jouw onderneming in dit digitale tijdperk? 

De belangrijkste voorwaarde voor bedrijfscontinuïteit: van handmatige naar digitale processen

Om succesvol digitaal te transformeren en de continuïteit van de organisatie te waarborgen, is het belangrijk om manuele processen te digitaliseren. We zien nu vaak dat verschillende afdelingen binnen maakbedrijven opereren als losse eilandjes en informatie handmatig invoeren. Dit is inefficiënt en foutgevoelig. Een verkeerd overgetypt getal kan bijvoorbeeld al kostbare gevolgen hebben. 

Het automatiseren en digitaliseren van deze handelingen en het automatisch uitwisselen van informatie tussen de afdelingen zorgen voor minder fouten. Dit zorgt ervoor dat de faalkosten dalen, de doorlooptijd versnelt en de kwaliteit van de dienstverlening toeneemt met tevredener klanten als resultaat. Je kunt sneller inspelen op de wensen van de klant of veranderingen in de markt, waardoor je flexibeler en wendbaarder bent. Een belangrijke voorwaarde voor het waarborgen van de continuïteit.

Digitalisering is complex

Digitalisering is complexe materie. Zeker in de maakindustrie, omdat digitalisering een rol speelt binnen alle afdelingen. Logisch dat veel ondernemers — onder andere door onvoldoende kennis over digitalisering — worstelen met de vraag hoe ze digitale ontwikkelingen kunnen vertalen naar de business om de strategie van de toekomst vorm te geven. Bovendien speelt het gebrek aan tijd en het tekort aan ICT’ers met kennis van de laatste digitale innovaties een rol. 

Herkenbaar? Uiteraard wil dit niet zeggen dat je nu automatisch de digitaliseringsslag mist. Absoluut niet, maar aan de andere kant is het nu wel serieus tijd voor actie. De invloed van digitalisering op je organisatie mag je niet onderschatten. 

Bedrijfscontinuïteit en digitalisering

Om je te helpen de juiste stappen te zetten, hebben we een whitepaper geschreven waarin we dieper ingaan op 11 bouwstenen van digitalisering. Wat komt er allemaal bij kijken? Per bouwsteen geven we concrete handvatten zodat jij kunt bepalen waar voor jouw organisatie kansen liggen waarmee je morgen aan de slag kan.

bedrijfscontinuïteit
Bedrijfscontinuïteit en digitalisering

11 bouwstenen voor ondernemers om hun maakbedrijf te digitaliseren

Download whitepaper

Smart Industry

logo

De inhoud van dit artikel is verzorgd door: www.smartindustry.nl

Voor meer informatie, neem contact op met: Susanne.vandervelden@smartindustry.nl