Arnaud de Jong
| De Stuurgroep

Arnaud de Jong: “Eén aanpassing in je proces kan een groot verschil maken.”

Smart Industry • 23 oktober, 2020

De volgende stappen van Smart Industry in Nederland. Daar denken vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid over na in de Stuurgroep Smart Industry. In deze serie ontmoeten we de Stuurgroep. Deze keer: Arnaud de Jong, Managing Director bij de Unit Industry van TNO. “Waar verlies je nu tijd in je proces? Pak dat als eerst aan.”

De motor van Nederland

“Ons werk bij de Unit Industry is heel divers: het gaat van semiconductors naar quantum, van chemie naar ruimtevaart,” zegt Arnaud. “Het hoofddoel is uiteindelijk om high-tech werkgelegenheid in Nederland aan te jagen.”

“Hiervoor werkte ik bij Airbus Nederland. Daar hebben we flinke stappen gezet met het neerzetten van een smart factory. Toen ik net bij TNO was begonnen, zag ik dat we hier nog veel te winnen hadden op het vlak van Smart Industry. Inmiddels hebben we een eigen Smart Industry-programma. Dat willen we naar een hoger plan brengen. TNO is er compleet van overtuigd dat we dit moeten doen. Zo helpen we de werkgelegenheid in Nederland aan te jagen én de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven te verstevigen in binnen- en buitenland.”

Daar kunnen we landelijk profijt van hebben, benadrukt Arnaud. “Zoals de staatssecretaris ook zei: het mkb is de motor van Nederland. Als je die net een stukje smarter kunt maken, heb je het verdienvermogen van Nederland te pakken. Daarvoor hoef je niet altijd heel ingrijpend te vernieuwen: je kunt ook een bestaande productielijn iets slimmer maken. Daar richten we ons op in ons programma. In de praktijk is wel de vraag: kan een mkb’er het zich veroorloven om te investeren? De funding is toch te laag in Nederland.”

“Als TNO willen we onze expertise overdragen aan bedrijven. Om die expertise in stand te houden en te verbreden, moeten bedrijven in staat worden gesteld om te investeren. Bedrijven gaan dat niet doen als er geen regeling komt. Er moet specifieke funding komen, er moeten vouchers komen. Dat zou bedrijven geweldig helpen om innoverend de crisis uit te kunnen.”

TNO - Flex Man

Mee kunnen met het buitenland

Als kennisinstituut kan TNO een belangrijke bijdrage leveren in de Stuurgroep van Smart Industry. Dat geldt over de volle breedte: “Binnen Smart Industry zijn acht domeinen geïdentificeerd. Dat gaat van flexible manufacturing en de stap naar de digitale fabriek tot slimme producten en servitization. In de Stuurgroep moeten we alle acht durven benoemen, maar bij TNO mikken we allereerst op de eerste vier. Die laatste vier zijn ook belangrijk, maar je moet kortetermijnsuccessen kunnen halen om te laten zien dat het werkt. Niet alleen naar een stip op de horizon staren.”

Om uit te leggen wat hij met Smart Industry bedoelt, heeft Arnaud het vaak over digitalisering van de maakindustrie. “Digitalisering is een hulpmiddel. Alleen al met de stap naar de digitale fabriek valt veel te winnen. Je ziet nog zo veel papier. Veel maakbedrijven werken, direct of indirect, in grote internationale supply chains. Dan moet je mee in de digitalisering.”

“Als je naar productiesoevereiniteit kijkt, hoeft het niet te betekenen dat je iets naar Nederland haalt. Bedrijven zien soevereiniteit eerder zo: ‘als ik in China een probleem heb, kan ik in Azië niet meer leveren, en moet ik dat in Europa kunnen oplossen’. Soevereiniteit, en de supply chain die je daarvoor nodig hebt, biedt kansen. Dan moet je wel extreem flexibel zijn op het digitaliseringsvlak. Hoe wil je anders aansluiten?”

“Het is soms verrassend. Als wij naar Duitsland gaan, vinden we het vreemd dat je daar soms niet kunt pinnen in een winkel. Ga je vervolgens naar een Duits bedrijf, dan zie je juist dat ze enorm gedigitaliseerd zijn. Dat staat daar hoog op de agenda. Wil je daar kunnen aanhaken, dan is het een vereiste om überhaupt mee te kunnen. De grote bedrijven in het buitenland gaan niet op je wachten. Dan halen ze het ergens anders wel.”

“Wil je internationaal de aansluiting behouden, dan moet je digitaliseren

Extreem dilemma

In de coronatijd is overleven voor vele ondernemers helaas bittere noodzaak, erkent Arnaud. “Maar je zag ook bij de financiële crisis van 2008 dat bedrijven zeiden: ja, snoeien hoort erbij, stoppen met investeringen helaas ook, maar we zullen óók naar de toekomst moeten kijken.”

Hoe kun je daar vandaag op inspelen? “Je hebt investeringen die veel kapitaal vergen, en je hebt investeringen in tijd. De uren van je mensen. Als je je mensen inzet op het doorontwikkelen van Smart Industry, zul je er meer uithalen dan als je ze werkloos op de reservebank zet.”

“Er zijn voorbeelden van bedrijven die in de laatste crisis heel bewust gingen investeren in de toekomst, waardoor ze er nu beter voorstaan. Het is een extreem dilemma, maar je kunt haast zeggen: ga je alleen voor het overleven op de korte termijn, dan doe je dat met een eindige horizon. Je komt de crisis misschien wel door, maar intussen word je ingehaald door bedrijven die zich wel aanpassen.”

Behoud het goede

In de whitepaper over flexibeler, robuuster en slimmer werken in de post-coronatijd luidt het advies: digitaliseer waar het kan. De moeite waard, zegt Arnaud. “Als je de motor van je auto aanpakt en je krijgt er 2% meer rendement uit, is dat gigantisch veel. Doe je dat met de motor van Nederland, dan scheelt dat al 1% in het Bruto Nationaal Product. Dat procentje kan al een multiplicator zijn. Voer je één aanpassing door in je proces waarmee je adaptiever wordt, en daardoor bijvoorbeeld wél mee kan in internationale tenders, dan maakt dat een enorm verschil. Je hoeft dus niet alles om te gooien - de goede dingen behoud je. Wat je moet doen, is niet altijd rocket science.”

Waar te beginnen met digitaliseren? “Ik denk dat je binnen een bedrijf moet kijken: waar verlies je nu de meeste tijd, waar is je aanpassingsvermogen het logst? Pak dat als allereerst aan. De grootste uitdaging hierbij zal zijn: hoe vinden mkb’s er de middelen voor? Ze zien ongetwijfeld het nut in van Smart Industry. Ze hebben hulp nodig om de investering voor elkaar te krijgen. Andere uitdagingen, bijvoorbeeld waar het kennis en kunde betreft, kunnen daarna worden opgelost.”

 

Whitepaper_Flexibeler__Robuuster_en_Slimmer_werken_Final
Ben jij klaar voor de toekomst?

Download de Whitepaper Flexibel, Robuuster en Slimmer werken

Download whitepaper
Picture of Smart Industry

Smart Industry

logo

Voor meer informatie, neem contact op met: info@smartindustry.nl