Smart Industry
Verantwoord groeien en innoveren

Ambities Smart Industry in lijn met toonaangevend onderzoek

Smart Industry • 28 oktober, 2020

Afgelopen week werden 2 relevante onderzoeken gepubliceerd die beide de coronacrisis aanduiden als aanjager van de digitale transformatie. Maandag 19 oktober was het de beurt aan de Nederlandse Innovatie Monitor 2020 en op woensdag 21 oktober de beurt aan het Future of Jobs report van het World Economic Forum. Aan beide onderzoeken werd een grote bijdrage geleverd door professor Henk Volberda van de UvA.  

 

Skills als bottleneck 

Eerst maar eens beginnen met het zorgwekkende nieuws. De verregaande en voortdurend versnellende digitalisering leidt tot steeds meer ongelijkheid op de arbeidsmarkt, waarin steeds meer hoger gekwalificeerde vaardigheden worden gevraagd. Hoewel een overgroot deel van de werkgevers het belang van investeren in menselijk kapitaal onderschrijft en daarbij meer online middelen voor trainen en leren inzet, is er tegelijkertijd minder tijd om medewerkers te ontwikkelen. Dit is vrij zorgelijk te noemen. De kloof tussen wat het gros van het personeelsbestand nu weet en kan, en hetgeen wat er van hen verwacht wordt, groeit met de dag.  

Tegelijkertijd verwacht 47% van de managers (die deelnamen aan de Innovatiemonitor) dat de werkgelegenheid in hun organisatie gaat toenemen naar mate het bedrijf verder digitaliseert. Maar ook in dit onderzoek wordt de zorg uitgesproken dat er steeds meer nieuwe skills nodig zijn om bestaande functies overeind te houden.  

Sociale, technische en duurzame innovatie 

De innovatiemonitor richt zich verder op thema’s zoals wij die ook behandelen in het Smart Industry whitepaper Flexibeler, Robuuster en Slimmer werken. Er wordt namelijk de link gelegd tussen sociale innovatie, digitale innovatie en duurzaamheidsambities.  

Veel bedrijven zijn nog bezig om aansluiting te vinden op het gebied van digitale transformatie en kunnen de bijbehorende technologieën nog niet optimaal inzetten om nieuwe waarde creëren. Tegelijkertijd ontstaat er een groep bedrijven die digitaal meer volwassen is. In die groep zien we betere prestaties en meer omzetgroei. Deze bedrijven zetten deze financiële ruimte vervolgens ook meer in om te investeren in R&D en ICT, maar doen dat ook in hun mensen en in management innovaties. Zij zien dat meer sociale innovatie leidt tot meer éeffectievere technische innovaties. Bovendien hebben deze bedrijven vaak ook een veel ambitieuzere doelstelling om klimaatneutraal te gaan opereren.   

Dit hoeft niet meteen te betekenen dat investeren in radicale innovaties de meest renderende methode is om zo snel mogelijk digitaal volwassen te worden. Het onderzoek toont aan dat incrementele innovaties op de korte termijn tot de beste bedrijfsresultaten leiden en dat radicale innovaties een langere terugverdientijd kennen, zij het wel met een hoger rendement. Sociale innovatie heeft een belangrijk maar indirect effect op het laten renderen van technische innovaties.  

Acties en ambities Smart Industry 

Bovenstaande sterkt ons in de gedachte dat we met Smart Industry op de goede weg zitten. We willen in de komende tijd onze blik verder richten dan enkel het realiseren van meer digitalisering in de industrie. Digitalisering is geen doel, maar een middel om een duurzaam concurrerende en CO2-arme industrie in Nederland te behouden én uit te breiden. Alleen wanneer we verregaande digitalisering bereiken wordt het mogelijk om robuuste maar flexibele waardeketens en -netwerken te bouwen die op een klimaat neutrale wijze kunnen produceren. Tóch, om digitalisering toegankelijk te maken voor een bredere groep bedrijven zullen we ook voldoende aandacht moeten besteden aan het vergroten van het structurele leervermogen van bedrijven en medewerkers om nieuwe technologieën optimaal te kunnen toepassen en te laten renderen.  

Om dat te bereiken gaan we ook een aantal zaken doen. Naast het maken van nieuwe plannen en onszelf onderwerpen aan een kritische evaluatie om te zien hoe we onze slagkracht verder kunnen vergroten, gaan we ook aan de slag. Zo kun je je inschrijven voor het inspiratieprogramma leercultuur waarin je leert hoe je het leervermogen van je organisatie kan vergroten. We brengen skills piramides voor Smart Industry in kaart zodat we veel doelmatigere modulaire skills programma’s kunnen ontwikkelen. Met de assessment van Smart Industry Hub Noord breng je in kaart waar je organisatie staat op het gebied van digitalisering en hoe je de volgende stappen kunt zetten. Tenslotte biedt de Smart Industry Hub Zuid Circo Tracks aan, waarmee Brabantse maakbedrijven met een subsidie kunnen ontdekken waar kansen en verdienmodellen voor hen liggen op het gebied van circulair ondernemen.  

shutterstock_1135057244-2
Leercultuur inspiratieprogramma

Ontdek hoe je een lerende organisatie ontwikkelt

Inschrijven Leercultuur Inspiratieprogramma
Picture of Smart Industry

Smart Industry

logo

De inhoud van dit artikel is verzorgd door: www.smartindustry.nl

Voor meer informatie, neem contact op met: Susanne.vandervelden@smartindustry.nl