Productieproces

Aebi-Schmidt en Gunnebo optimaliseren hun werkprocessen

Smart Industry • 22 maart, 2022

Aebi- Schmidt en Gunnebo zijn beiden bedrijven die lasrobots inzetten in hun productieproces. Aebi- Schmidt maakt in Holten zoutstrooimachines en Gunnebo produceert in Doetinchem kluizen voor pinautomaten. Voor deze producttypen is veel laswerk nodig. Waar in de begin jaren met de hand werd gelast, maken ze beiden al jaren gebruik van lasrobots.

Specifieke klantvraag vraagt om specifieke producten

De vraag van de klant wordt de laatste jaren steeds specifieker en vraagt daardoor om meerdere series in kleineren oplagen. Lasrobots werken goed voor grote series, maar kleine series zijn een stuk lastiger. Beide bedrijven zijn een steeds grotere variëteit aan producten gaan maken, kleine series dus. Gunnebo maakte aanvankelijk 10 á 20 verschillende kluizen met de lasrobots, nu zijn dat er ruim 60. Voor Aebi- Schmidt zijn inmiddels 80% van de producten special sales requests.

Meer kleinere series veroorzaken vertraging

Sinds de bedrijven meer kleinere series produceren, staan de lasrobots vaker stil. Allereerst stijgt de tijd om de robots te programmeren, want voor ieder product is een ander programma nodig. En als de robot geprogrammeerd wordt, staat hij stil. Daarom doen beide bedrijven ook aan offline programmeren, dan kan de robot ondertussen gewoon draaien. Maar ook het offline programmeren is een tijdrovende klus en voor kleine series kun je niet continu testen. Ten tweede vragen de mallen voor fixatie de aandacht, ofwel hoe houdt je de verschillende onderdelen precies op hun plek als de robot gaat lassen? Want voor ieder product is weer een andere mal nodig. Beide bedrijven willen de toortstijd, dat wil zeggen de tijd dat de robot daadwerkelijk aan het lassen is, optimaliseren.

Gezamenlijke vraagstukken aanpakken binnen het FieldlabSmart Welding Factory

Het Fieldlab Smart Welding Factory is een initiatief van LAC, dat met het project het doel heeft om door middel van onderzoek en ontwikkeling kleine series en enkel stuks productie met lasrobots zonder afkeur te realiseren. Via (oud) directeur Fred Harbers van Aebi- Schmidt kwam Aebi- Schmidt in aanraking met de Smart Welding Factory. En Gunnebo werd door een afstudeerder gewezen op dit flieldlab dat onderzoekt hoe ondernemingen flexibel en volledig geautomatiseerd kunnen produceren met lasrobots en zonder programmeringstijd: ‘first-time-right’ en ‘one-piece-flow’.

Voor veel bedrijven die net met een lasrobot gaan werken, is het nog een lange weg naar het : ‘first-time-right’ en ‘one-piece-flow’ produceren. Lasrobots zijn vooral geschikt voor het produceren van grote series. Het snel en flexibel produceren van kleine series producten vraagt nog veel programmeertijd. Daardoor is de tijd dat de robots daadwerkelijk aan het lassen zijn – de toortstijd – vaak nogal laag. Smart Welding Factory helpt bedrijven om de lasrobots veel effectiever in te zetten voor kleine series.

Bennie Bus, productiemanager van Gunnebo: “Vooral de kennismaking met andere bedrijven die tegen dezelfde vraagstukken aanlopen is heel waardevol”. Peter Krook, plant manager Holten van Aebi- Schmidt.: “De driemaandelijkse bijeenkomsten van het fieldlab dwingen je bovendien om de voortgang van je eigen innovatieproject te monitoren”.

Inzet van modulaire programmeersoftware om programmeertijd te verkorten

Het fieldlab gaat uit van de vragen die er bij de bedrijven leven. Veel bedrijven worstelen met de vraag welke programmasoftware zij moeten gebruiken. Het fieldlab is voor beide bedrijven heel waardevol. “Voor 1 product zijn wij van 55 programma’s terug kunnen gaan naar 15 programma’s door softwaremodules te combineren”, geeft Arne Meengs van Aebi- Schmidt aan. Daardoor is de programmeertijd een stuk korter. Gedurende hun deelname aan het fieldlab heeft Aebi- Schmidt haar toortstijd kunnen verhogen van 45% naar 57%. Vanwege de verregaande automatisering van het productieproces in Holten is bovendien een stuk productie vanuit Polen verhuisd naar Holten.

Gunnebo heeft veel geleerd in de kennisgroep over slimme oplossingen om onderdelen te fixeren. Daardoor kan het bedrijf de doorlooptijd van het lassen van een kluisdeur met 80% reduceren. Bus: “Het is niet zo dat we banen terughalen naar hier, maar door optimalisering van het productieproces kunnen wij de productie hier houden.”

Hoe staan jullie moederbedrijven hier tegenover?

In de beide internationale groepen waar Gunnebo en Aebi- Schmidt deel vanuit maken lopen er bredere toekomstgerichte automatiseringstrajecten. Bij Gunnebo richt de eerste fase hiervan zich specifiek op het plaatwerk en het lassen. De Smart Welding Factory past daar prima in. Bus: “Daarop krijg ik de groep heel goed mee”. Bij de Aebi- Schmidt groep draait het traject: “Fit for tomorrow 2022”. Ook daar past de Smart Welding Factory precies in. De locatie Holten is daarin een tijd trekker geweest op gebied van laskunde en heeft daaromheen een uitwisselingsprogramma gebouwd met alle fabrieken uit de groep. Krook: “Als het voordeel voor de locatie oplevert is het voor de groep sowieso geen probleem. Maar ons fit for tomorrow traject is nadrukkelijk een journey, met pionierswerk om dingen uit te proberen. Het hoeft niet direct platte cash op de leveren.”

Picture of Smart Industry

Smart Industry

logo

De inhoud van dit artikel is verzorgd door: www.smartindustry.nl

Voor meer informatie, neem contact op met: Susanne.vandervelden@smartindustry.nl